Zoek
Filters
Close

Citrisil Blue Tabletten

Dental Water

Afbeelding van Legionella Watertest

In de dagelijkse praktijkvoering van de tandarts vervult het water dat uit de tandheelkundige unit komt een onmisbare functie, eveneens (door o.a. aerosolvorming) is het ook een belangrijke besmettingshaard. Besmetting bij mensen vindt voornamelijk plaats via de longen. Het inademen van aerosolen vormt een groot risico, met als gevolg de kans op een bacteriële infectie.

Download hier vrijblijvend de WIP Tandheelkunde! Wilt u meer weten over de WIP Tandheelkunde? En op welke manier u het beste kunt toepassen op Tandheelkundig Water? Neem contact op met DentalWater. 

Stappenplan Nieuwe WIP-richtlijnen:

  • Verricht een risico-inventarisatie en stel een beheersplan op voor elke behandelunit in de mondzorgpraktijk;
  • Controleer elke behandelunit op de aantallen aerobe waterbacteriën bij 22°C bij voorkeur vlak voor desinfecteren en leg het aantal kve/ml vast; 
  • Indien <100 kve/ml: controleer na 6 maanden opnieuw (Arbo wetgeving mbt het Legionella beheersplan);
  • Indien 100 kve/ml: tref maatregelen t.a.v. de infrastructuur (zie tabel 10.1) en/of het desinfectieprotocol (raadpleeg zo nodig de leverancier) met als doel max. 100 kve/ml. Controleer zo nodig het inkomende water van het pand. 
  • Controleer zo nodig het inkomende water van het pand. Controleer hierna wederom het aantal kve/ml en leg vast. Herhaal dit net zo lang tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat;
  • Indien de norm 100-voudig wordt overschreden (>10.000 kve/ml): controleer per behandelunit op de aanwezigheid van levende legionella bacteriën volgens NEN 6265. Tref aanvullende maatregelen indien het water van de behandelunit >100 kve/l levende legionella bacteriën bevat t.a.v. de infrastructuur en/of het desinfectieprotocol met als doel max. 100 kve/l legionella. Controleer hierna wederom en herhaal tot de norm is bereikt. Daarna kan het controleschema per 6 maanden worden hervat. 

 

Bestsellers

1-malige Gratis Watertest

Code: BT-1101
Fabrikant: ServiceDental
€0,00

Half-jaarlijkse Watertest

Code: BT-1204
Fabrikant: ServiceDental
€69,95

Legionella Watertest

Code: BT-DUW01
Fabrikant: Bio2Dental
€80,00

1-malige Watertest

Code: BT-1100
Fabrikant: ServiceDental
€75,00